Vízové požadavky

♦ Vízum do Ruska platí na území celé Ruské federace

♦ Vízum opravňuje k jedné nebo více návštěvám dle typu pozvání – (jeden, více vstupů)

♦ Vízum opravňuje k pobytu od 30, 90 dnů (roční vizum – pobyt 90 dnů z každých 180)

♦ Povinné! cestovní pojištění po celou dobu pobytu na území RF na vylepení víza do pasu musíte mít volnou dvojstránku (bez razítek a víz!), pas musí platit ještě 6 měsíců po skončení platnosti víza

♦ Občané třetích zemí (ne EU) musí mít, k získání víza do Ruska na území ČR, povolení k trvalému pobytu v ČR

♦ Ruský konzulát uvádí nový online formulář s referenčním číslem, který se vyplňuje žadateli v ruském nebo anglickém jazyce, a tiskne se pomocí webové stránky konzulárního odboru MZV Ruské federace, pro vyplnění online formuláře je nutné číslo pozváni z Ruska

♦ Falešné dokumenty a dotazníky s nepravdivými údaji budou mít za následek zamítnutí vyřízení autorizovaného pozvání MZV Ruské federace, nebo zákaz vjezdu do Ruska

♦ Udělení víza plně záleží na rozhodnutí konzulátu Ruské federace

♦ Konzulát odmítnutí vydání víza nekomentuje a nevrací konzulární poplatek

♦ Dny, státní svátky RF se do doby vyřizování nepočítají

 

Registrace v Rusku

♦ Pokud cestujete do Ruska na dobu kratší než 7 pracovních dnů (nepočítají se víkendy, státní svátky) registrovat se nemusíte

♦ Pokud budete na území Ruské Federace 7 a více pracovních dnů bydlet v hotelu, registraci za Vás automaticky provede hotel

♦ Podle zákona „O registraci cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti na území Ruské Federace“ má každý cizinec, který vstoupí na ruské území povinnost se během 7 pracovních dnů po příjezdu do Ruska zaregistrovat

♦ Pokud budete ubytováni jinde než v hotelu, zaregistrovat Vás může majitel nebo oprávněný nájemce nemovitosti, kde budete bydlet, případně zvoucí osoba nebo organizace (osoba nebo firma, která byla uvedena na pozvání)

♦ Velvyslanectví nebo Generální konzulát Ruské federace si vyhrazují právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza nebo pozvat žadatele k osobnímu pohovoru

Top
Zavolejte nám! +420 777 450 238, +420 727 827 730

Vaše dotazy rádi zodpovíme